Mình sưu tầm được bộ video hướng dẫn, rất có ích cho những ai mới bắt đầu vào làm việc với REVIT MEP
REVIT MEP 2008 - Electrical Project (25 bài) gửi anh em tham khảo

1 http://www.mediafire.com/file/azycuz...EC-1-INTRO.wmv
2 http://www.mediafire.com/file/zmmhum...EC-2-SETUP.wmv
3 http://www.mediafire.com/file/zy1qnw...COMPONENTS.wmv
4 http://www.mediafire.com/file/ziebmk...PARAMETERS.wmv
5 http://www.mediafire.com/file/mjn2d2...R-LIGHTING.wmv
6 http://www.mediafire.com/file/zjtik1...-ROOM-KEYS.wmv
7 http://www.mediafire.com/file/tonz3r...EME-THEORY.wmv
8 http://www.mediafire.com/file/tt2knu...M-LIGHTING.wmv
9 http://www.mediafire.com/file/4gylwl...ING-LEVELS.wmv
10 http://www.mediafire.com/file/tgi2me...G-FIXTURES.wmv
11 http://www.mediafire.com/file/mfttid...T-SWITCHES.wmv
12 http://www.mediafire.com/file/anmtqm...ECEPTICLES.wmv
13 http://www.mediafire.com/file/o22mmi...E-SCHEDULE.wmv
14 http://www.mediafire.com/file/jjgtgi...-EQUIPMENT.wmv
15 http://www.mediafire.com/file/j101bg...TAG-FAMILY.wmv
16 http://www.mediafire.com/file/ddozzy...RCUITRY-P1.wmv
17 http://www.mediafire.com/file/jzzwjg...RCUITRY-P2.wmv
18 http://www.mediafire.com/file/zvoz0g...-AND-WIRES.wmv
19 http://www.mediafire.com/file/zinnzm...CH-SYSTEMS.wmv
20 http://www.mediafire.com/file/noli40...-SCHEDULES.wmv
21 http://www.mediafire.com/file/1u3nuh...-21-WIRING.wmv
22 http://www.mediafire.com/file/nl2ztq...-DESIGN-P1.wmv
23 http://www.mediafire.com/file/kinmz3...-DESIGN-P2.wmv
24 http://www.mediafire.com/file/xbwwtt...T-LOADS-P1.wmv
25 http://www.mediafire.com/file/3joowo...T-LOADS-P2.wmv

Nguồn: http://3dzip.vn