Mấy cái trần này của Mỹ , nên anh em lưu ý đơn vị !!
Trần 1
link
Mã:
http://www.mediafire.com/?xpbyrarc585h0zu


Trần 2


Mã:http://www.mediafire.com/?iamc80m9psrb83t


Trần 3

zoom cái hoa văn các pác xem


Mã:
http://www.mediafire.com/?rkopga3nw03spzn

Trần 4Mã:
http://www.mediafire.com/?3dfscka2v8js0po